Pages

Biblioteka


Biblioteka szkolna zajmuje jedno duże pomieszczenie w nowej części budynku szkoły. Zbiory udostępniane są uczniom, nauczycielom oraz rodzicom. Księgozbiór biblioteki liczy ponad 11tys. woluminów. Są to lektury, literatura piękna dla dzieci i młodzieży, literatura metodyczna. Zakupione zostały zmienione w programie lektury szkolne oraz uzupełnione zniszczone i zaczytane. W bibliotece wydzielony został kącik czytelniczy, gdzie uczniowie mogą skorzystać z księgozbioru podręcznego. Biblioteka oferuje encyklopedie, słowniki oraz książki popularno-naukowe. W księgozbiorze znajdują się też dzieła patrona szkoły Papieża Jana Pawła II oraz innych autorów dotyczące jego biografii. W celu popularyzacji czytelnictwa organizowane SA wystawki tematyczne i okolicznościowe. Biblioteka służy pomocą w przygotowaniu imprez, apeli oraz obchodów rocznic.