Pages

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


Szkoła została utworzono około roku 1840.

Spis treści:

  1. Powstanie szkoły.
  2. Okres międzywojenny.
  3. Lata okupacji 1939 - 1945.
  4. Okres powojenny.
  5. Nowa szkoła.
  6. Praca szkoły w drugiej połowie XX wieku.

UWAGI: