Pages

Witamy w Szkole Podstawowej nr 2


"Proszę was, wychowawcy, którzy jesteście powołani, aby wpajać młodemu pokoleniu autentyczne wartości życia. Uczcie dzieci i młodzież tolerancji, zrozumienia i szacunku dla każdego człowieka. Wychowujcie młode pokolenie w klimacie prawdziwego pokoju. To jest ich prawem. To jest waszym obowiązkiem."
(J. Paweł II)ABSOLWENT NASZEJ SZKOŁY     

  • Zna swoją wartość i godność jako osoby.
  • Szanuje drugiego człowieka, niezależnie od jego pochodzenia, statusu społecznego, możliwości fizycznych i psychicznych.
  • Jest odpowiedzialny za swe czyny, działania, które podejmuje zgodnie z przyjętą skalą wartości.
  • Jest konsekwentny w myśleniu i działaniu.
  • Potrafi nawiązywać właściwe relacje osobowe z innymi ludźmi.
  • Dostrzega potrzeby innych ludzi i służy im pomocą.
  • Mądrze korzysta z dóbr i bogactwa kultury
HYMN NASZEJ SZKOŁY

Młode serca jak chorągwie drżą,
Słowa modlitw ptakiem w niebo ślą:
Janie Pawle, Ty Patronie nasz-
Racz nas swoim słowem wspierać
w każdy czas.
    Ref.
    Ojcze Święty, dziś zapewnia Cię
   Szkoła, która nosi imię Twe,
   Że z jej murów pójdzie w życia łów
   Młodzież wykarmiona głębią Twoich słów.

W Wadowicach wzrosłeś niby kwiat,
Pan Twym pięknem oplótł cały świat.
Każdy uczeń dziś dziękuję Ci
Za pontyfikatu Twego jasne dni.
    Ref.

Zapraszamy!
Szkoła Podstawowe nr 2 im. Jana Pawła II
27-200 Starachowice, ul. Ostrowiecka 134, tel. / fax (41) 273-25-24
e-mail: sp2starachowice@wp.pl