Pages

KadraDyrektor szkoły
mgr Krystyna KarkochaReligia

 • mgr Dorota Grzelec

Wychowanie przedszkolne

 • mgr Lidia Zaczyńska

Edukacja wczesnoszkolna

 • mgr Dorota Ladyca
 • mgr Jolanta Chruszczewska
 • mgr Lidia Wojtal
 • mgr Elżbieta Ćwieluch

Język polski

 • mgr Bożena Krygiel

Język angielski

 • mgr Eliza Gąsior

Matematyka

 • mgr Agnieszka Hud

Historia

 • mgr Agnieszka Samsonowska

Przyroda

 • mgr Marzena Biskupska

Plastyka/Muzyka

 • mgr Marzena Biskupska

Zajęcia komputerowe

 • mgr Ewa Kowalczyk

Zajęcia techniczne

 • mgr Eliza Gąsior

Wychowanie fizyczne

 • mgr Lidia Madejska

Wych. do życia w rodzinie

 • mgr Katarzyna Mazur

Logopeda

 • mgr Dorota Ladyca

Pedagog szkolny

 • mgr Ewa Kowalczyk

Pracownicy biblioteki

 • mgr Katarzyna Mazur

Pracownicy świetlicy

 • mgr Katarzyna Mazur
 • mgr Marzena Biskupska
 • mgr Lidia Madejska

Terapia pedagogiczna

 • mgr Ewa KowalczykMENU GŁÓWNE

O SZKOLE

OFERTA EDUKACYJNA