Pages

Kalendarium 2016/2017


Lp.

Nazwa uroczystości

Termin

1.

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2016/2017

1.09.2016

2.

Uroczystość Obrony Starachowic

6.09.2016

3.

Sprzątanie świata

23.09.2016

4.

„Dzień Chłopaka”

30.09.2016

5.

Dzień Edukacji Narodowej

13.10.2016

6.

Ślubowanie uczniów klas I

7.10.2016

7.

Święto Patrona Szkoły

10.10.2016

8.

Rocznica odzyskania niepodległości-akademia.

10.11.2016

9.

Andrzejki impreza szkolna

30.11.2016

10.

Mikołajki-imprezy klasowe

6.12.2016

11.

Jasełka i kiermasz bożonarodzeniowy

"Spotkajmy się przy opłatku" - wigilie klasowe""

21.12.2016

22.12.2016

12.

Zabawa karnawałowa -impreza środowiskowa - jedna zabawa dla wszystkich klas

28.01.2017

13.

Dzień Dziewczyny- impreza szkolna

8.03.2017

14.

Pierwszy Dzień Wiosny

21.03.2017

15.

Święto Ziemi-apel

14.04.2017

16.

Święto Konstytucji 3 maja –delegacja w obchodach miejskich

- akademia

3.05.2017

4.05.2017

17.

Podsumowanie XIII Konkursu Poetycko – Plastycznego-Jan Paweł II

19.05.2017

18.

Dzień Dziecka

1.06.2017

19.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

23.06.2017