Pages

K O N T A K T


NASZ ADRES:

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II
27-200 Starachowice, ul. Ostrowiecka 134
telefon / fax: (041) 273-25-24
e-mail: sp2starachowice@wp.pl

SEKRETARIAT:

od 7.00 - 15.00

KSIĘGOWOŚĆ:

od 7.00 - 15.00

KADRY:

od 7.00 - 15.00


Sekretarzem szkoły jest pani Ewa Matynia.
Księgowość - pani mgr Urszula Łodej
Przyjmowanie interesantów w godzinach: - 7.30 - 14.30

PRACOWNICY OBSŁUGI:

  1. Olejko Anna
  2. Cieciora Halina
  3. Kisiel Bogusław
  4. Wilczyńska Dominika
  5. Lis Małgorzata