Pages

Zajęcia logopedyczne


Logopeda


Specjalistyczne zajęcia logopedyczne organizowane są dla uczniów:
       - z zaburzeniami mowy
       - z zaburzeniami komunikacji językowej
       - z nieprawidłowościami w rozwoju mowy głośnej i pisma
       - z trudnościami w czytaniu i pisaniu
Korzystanie z poradni logopedycznej jest dobrowolne i bezpłatne. Zajęcia odbywają się w czasie pozalekcyjnym i wymagana jest na nie zgoda rodzica.
Pomoc logopedyczna udzielana jest na wniosek: ucznia, rodzica, nauczyciela uczącego, pedagoga, poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym specjalistycznej oraz logopedy.     Liczba uczestników zajęć wynosi od 2 do 4 uczniów w szczególnie uzasadnionych przypadkach zajęcia mogą być prowadzone indywidualnie.

Zajęcia odbywają się codziennie w godzinach:

LOGOPEDA Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
mgr Dorota Ladyca 12.00 - 14.00 12.00 - 14.00 13.00 - 14.00 8.00 - 9.00
13.00 - 14.00
------------