Pages

Ogłoszenia i komunikaty
Zajęcia w czasie ferii zimowych


  30.01 (poniedziałek) - Wyjazd na lodowisko do Skarżyska Kamiennego - opiekuni - Marzena Biskupska i Agnieszka Hud
  31.01 (wtorek) 11.00 - 13.00 - Gry i zabawy - opiekun - Lidia Wojtal
  1.02 (środa) 11.00 - 13.00 - Zajęcia teatralne (zabawy) - opiekun - Dorota Ladyca
  2.02 (czwartek) 9.00 - 11.00 - Gry i zabawy na świeżym powietrzu - opiekun - Bożena Krygiel
  3.02 (piątek) 11.00-13.00 - Zajęcia plastyczne - opiekuni -Jolanta Chruszczewska i Elżbieta Ćwieluch
  6.02 (poniedziałek) - 10.00 - 13.00 - Zajęcia sportowe - opiekuni - Eliza Gąsior i Lidia Madejska
  7.02 (wtorek) 11.00 - 13.00 - Zajęcia komputerowe - opiekun - Ewa Kowalczyk
  8.02 (środa) 9.00 - 11.00 - Turniej tenisa stołowego - opiekun - Agnieszka Samsonowska
  9.02 (czwartek) 9.00 - 11.00 - Promowanie zdrowego żywienia - opiekun - Lidia Zaczyńska
  10.02 (piątek) 11.00-13.00 - Konkurs rzeźby zimowej - zabawy na świeżym powietrzu - opiekun - Katarzyna Mazur
Drodzy Rodzice


Zapraszamy na zebranie, z wychowawcami klas w dniu 19.01.2017r o godz. 16.30 .

Od godziny 16.00 konsulatacje z nauczycielami poszczególnych przedmiotów.Zapraszamy!


.Drodzy Rodzice


Zapraszamy na zebranie, z wychowawcami klas w dniu 17.11.2016r o godz. 16.00 .Drodzy Rodzice


Zapraszamy na pierwsze zebranie w roku szkolnym 2016/2017, z wychowawcami klas w dniu 15.09.2016r o godz. 16.00 .Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych


Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Starachowicach informuje, że na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 05 października 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców, dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w naszej placówce będą:


  - 31.10.2016 r.
  - 10.11.2016 r.
  - 02.01.2017 r.
  - 12.04.2017 r.
  - 02.05.2017 r.
  - 16.06.2017 r.

  Ogłoszenie 1 z dnia ...

  Ogłoszenie 2 z dnia ...W roku szkolnym ...
W roku szkolnym ...