Pages

Zajęcia pozalekcyjne


Oferta zajęć pozalekcyjnych w roku szkolnym 2015/2016     

W ramach działań służących wyrównywaniu szans edukacyjnych w szkole prowadzone są zajęcia:

LP.

Nazwisko i imię

Dzień - godzina

Nazwa zajęć

Klasa

1.

Biskupska Marzena

sobota

sobota

Zajęcia turystyczno-sportowe

Zajęcia rozwijające zainteresowania przyrodnicze

V-VI

V-VI

2.

Ćwieluch Elżbieta

czwartek 12.45-13.30

piątek 7.15-8.00

Zajęcia na pływalni

Zajęcia świetlicowe

III

0-VI

3.

Chruszczewska Jolanta

środa 11.30-13.00

Plastyka dla ucznia zdolnego

    

4.

Gąsior Eliza

piatek 8.00-8.45

wtorek 12.45-13.30

Zajęcia wyrównawcze z jęz. angielskiego

Zajęcia przygotowujące do sprawdzianu szóstoklasisty

V

VI

5.

Hud Agnieszka

środa 7.10-7.55

środa 7.10-7.55 (co drugi tydzień)

czwartek 12.45-13.30

Koło matematyczne - zajęcia dla uczniów zdolnych.

Zajęcia wyrównawcze.

"Przed sprawdzianem" - zajęcia przygotowujące do sprawdzianu szóstoklasisty.

IV-VI

IV-VI

VI

6.

Kowalczyk Ewa

         

    

    

7.

Ladyca Dorota

poniedziałek 12.00-13.00

poniedziałek 13.00-14.00

wtorek 8.00-9.00

wtorek 13.00-14.00

czwartek 8.00-9.00

czwartek 13.00-14.00

Logopedia

I

0

II

0

0

I

8.

Madejska Lidia

sobota

sobota

Zajęcia turystyczno-sportowe

Gry i zabawy

V-VI

IV-VI

9.

Mazur Katarzyna

czwartek 7.15-8.00

wtorek 8.00-8.45

Zajęcia świetlicowe

Zajęcia czytelnicze

0-VI

0-VI

10.

Stępień Elżbieta

wtorek 8.00-8.45

Praca z uczniami potrzebującymi z jęz. polskiego

V

11.

Wojtal Lidia

czwartek 12.45-13.30

środa11.50-12.35

Zajęcia na pływalni

Zajęcia dla uczniów z trudnościami w pisaniu

II

II

12.

Grzelec Dorota

według potrzeb

Koło liturgiczne

II - VI