Pages

RADA RODZICÓWPrezydium Rady Rodziców:

Przewodnicząca: - Dorota Migus
Zastępca: - Małgorzata Borowiec
Sekretarz: - Mirosław Glina
Skarbnik: - Agnieszka Jeśko
Członkowie:

- Monika Dąbek
- Piotr Grudniewski
- Agnieszka Jasztal
- Izabela Janicka - Mazur

Rada Rodziców działa na podstawie uchwalo- nego przez siebie regu- laminu, który jest swoi- stą "konstytucją" organu przedstawicielskiego rodziców.
Obszarem działalności Rady Rodziców najmocniej postrzeganym przez rodziców szkoły, jest działalność finansowa. Dotyczy to bowiem gromadzenia funduszy (w dużej części ze składek rodziców) i ich wydatkowania.
    Rada Rodziców dysponując pieniędzmi zebranymi od rodziców, wspomaga finansowo i organizacyjnie imprezy szkolne, konkursy oraz wycieczki klasowe. Funduje nagrody dla uczniów, którzy uzyskują najlepsze wyniki w nauce.

CELE I ZADANIA RADY RODZICÓW

 1. Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców szkoły oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły.
 2. Szczególnym celem Rady Rodziców jest działanie na rzecz opiekuńczej funkcji szkoły.
 3. Zadaniem Rady Rodziców jest w szczególności:
  • pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły,
  • gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności szkoły, a także ustalania zasad użytkowania tych funduszy,
  • zapewnienie rodzicom wpływu na działalność szkoły,
  • określanie struktur działania ogółu rodziców oraz Rady Rodziców.

Komunikaty Przewodniczącego Rady Rodziców

  "Niezbędnik aktywnego rodzica..."

  Przewodniczący klasowych Rad Rodziców:


Informuję zainteresowanych o możliwości zapoznania się z wydawnictwem książkowym "Niezbędnik aktywnego ro- dzica - Rada Rodziców - sposoby skutecznego działania w szkole". Treść "niezbędnika" jest szczególnie pomocna dla rodziców sprawujących funkcje w Zarządzie Rady Rodziców, Komisji Rewizyjnej i w Radach Klasowych. Może być także przydatna dla każdego rodzica chcącego zapoznać się z systemem prawnym w szkolnictwie i zamierzającego z tych praw korzystać.

Rada Rodziców - sposoby skutecznego działa- nia w szkole. Niezbędnik Aktywnego Rodzica
Autorzy: Irena Dzierzgowska, Anna Rękawek

Wydawnictwo:Wolters Kluwer Polska-ABC, W-wa, 2007 ISBN: 978-83-7526-521-7, oprawa miękka, A5, s.161
Rodzaj: poradnik, Medium: książka z nośnikiem [WKP] Dział: OŚWIATA / prawo oświatowe


Przedszkole - Malgorzata Borowicz
- Izabela Surdy
- Agnieszka Bujnowska
Klasa 0 - Agnieszka Jeśko
- Anna Nowak
- Aneta Piątek
- Justyna Żurowska
Klasa 1 - Małgorzata Borowiec
- Monika Dąbek
- Izabela Janicka-Mazur
Klasa 2 - Tomasz Żółtek
- Dorota Migus
- Aneta Kania
Klasa 3 - Agnieszka Jasztal
- Barbara Maciąg
- Katarzyna Adamus
Klasa 4 - Aneta Szwajcer
- Katarzyna Turczyn
- Mirosław Glina
Klasa 5 - Piotr Grudniewski
- Agnieszka Lipiec
- Anna Halkiewicz
Klasa 6 - Agnieszka Siebyła
- Marzena Kwiecień
- Kamila Jop