Pages

Dla rodzicówRADA RODZICÓW


    Rada Szkoły, dysponując pieniędzmi zebranymi od rodziców, wspomaga finansowo i organizacyjnie imprezy szkolne, konkursy oraz wycieczki klasowe. Funduje nagrody dla uczniów, którzy uzyskują najlepsze wyniki w nauce. Funkcję Przewodniczącego Rady Rodziców w SP 2 pełni pani Dorota Migus


WAŻNE INFORMACJE DLA RODZICÓW:


KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO:

WYWIADÓWKI I DNI OTWARTE

 • Rozpoczęcie roku szkolnego: 1.09.2016 r.
 • Zimowa przerwa świąteczna: 23.12.2016 - 1.01.2017r.
 • Ferie zimowe: od 30.01 do 12.02.2017 r.
 • Wiosenna przerwa świąteczna: - 13.04 - 18.04 2017r.
 • Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wych.:
  - 31.10.2016 r.
  - 10.11.2016 r.
  - 02.01.2017 r.
  - 12.04.2017 r.
  - 02.05.2017 r.
  - 16.06.2017 r.
 • Zakończenie roku szkolnego: - 23.06.2017 r.
 • Ferie letnie: od 24.06 do 31.08 2017 r.

Zapisy do szkoły !!!

Drodzy Rodzice! - Dyrekcja Szkoły zaprasza:
- dzieci urodzone w roku 2010 do klas "1".
- dzieci urodzone w roku 2011 do klas "0" lub "1".
- Wykwalifikowane grono pedagogiczne zapewni Waszemu dziecku rozwijanie zainteresowań oraz zdobywanie wiedzy w miłej i przyjaznej atmosferze.
- Zapewniamy opiekę świetlicową w godzinach od 7.15 do 15.20
- Zapisy do szkoły można realizować w godzinach od 8.00 do 15.00 w sekretariacie szkoły.
- Karty zapisu można pobierać w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej (zakładka "Dokumenty szkolne").

15.09.2016r. (czwartek) Zebranie ogólne rodziców z dyrektorem szkoły, przedstawienie towarzystw ubezpieczeniowych. Spotkania z wychowawcami klas - wybory rad klasowych.
17.11.2016r. (czwartek). Zebrania klasowe 0-VI. Konsultacje z nauczycielami poszczególnych przedmiotów.
12.12.2016r. (poniedziałek). Pisemne powiadomienie rodziców o proponowanych ocenach semestralnych i zagrożeniach.
12.01.2017r. (czwartek). Zebrania klasowe - podsumowanie I-go półrocza
20.04.2016r. (czwartek). Zebranie klasowe 0-VI. Konsultacje z nauczycielami poszczególnych przedmiotów.
23.05.2017r. (wtorek). Pisemne powiadomienie rodziców o proponowanych ocenach końcowo rocznych i zagrożeniach.

Uwaga:
Poza ustalonymi terminami wychowawcy klas zobowiązani są do przeprowadzenia spotkań z rodzicami w dowolnie ustalonym przez siebie terminie wynikającym z potrzeb. Podczas dni otwartych obecni są wszyscy nauczyciele pracujący w naszej placówce

PEDAGOG SZKOLNY:

GABINET LOGOPEDYCZNY:

Funkcję pedagoga szkolnego pełni mgr Ewa Kowalczyk. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest bezpłatna, udzielana na wniosek ucznia, rodzica, nauczyciela. Czas pracy:

  PEDAGOG     mgr Ewa Kowalczyk  
poniedziałek  ---------------  
wtorek   8.00 do 12.00  
Środa  ---------------- 
czwartek   8.00 do 12.00  
Piątek   8.00 do 12.00  

Funkcję logopedy szkolnego pełni mgr Dorota Ladyca. Korzystanie z poradni logopedycznej jest dobrowolne i bezpłatne. Pomoc logopedyczna udzielana jest na wniosek: ucznia, rodzica, nauczyciela uczącego, pedagoga, poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym specjalistycznej oraz logopedy. Czas pracy:

  LOGOPEDA     mgr Dorota Ladyca  
  poniedziałek     8.00 - 9.00
13.00 do 14.00  
  wtorek     13.00 do 14.00  
  środa     13.00 do 14.00  
  czwartek     11.00 do 12.00  
  piątek     11.30 do 12.30  

PIELĘGNIARKA SZKOLNA:

ŚWIETLICA I STOŁÓWKA SZKOLNA:

Opiekę medyczną nad uczniami sprawuje pani Wiesława Maciąg. Gabinet pielęgniarki jest czynny w poniedziałek w godzinach: 8.00 - 12.00 .

  PIELĘGNIARKA     Wiesława Maciąg  
Poniedziałek   8.00 - 12.00  
Środa  -------------  
Piątek  -------------  

ŚWIETLICA

W świetlicy szkolnej opiekę sprawują: mgr Katarzyna Mazur, mgr Lidia Madejska, mgr Marzena Biskupska. Świetlica czynna jest codziennie w godzinach: od 7.15 do 15.20.

STOŁÓWKA

Stołówka szkolna oferuje obiady dwudaniowe w cenie zł. Posiłki są dwuwydawane w godzinach: od 11.30 do 12.00 Opłaty za obiady przyjmuje mgr Katarzyna Mazur w sekretariacie lub w świetlicy szkolnej.

Uwagi: