Pages

Samorząd Uczniowski


Zarząd Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2016/2017


Na terenie naszej szkoły Samorząd Uczniowski, który zrzesza uczniów klas IV-VI. Istotą Samorządu Uczniowskiego jest nauka od najmłodszych lat trudnej sztuki demokracji i samorządności. Pracą SU kieruje rada wybrana na okres jednego roku, która działa według opracowanego planu.Zastępca:

 • Igor Głowniak - kl. IV

PRZEWODNICZĄCY

 • Kacper Grudniewski - kl. VI

Członkowie zarządu

 • Julia Danielska
 • Zuzanna Halkiewicz
 • Nel Jankowicz
 • Patryk Maciąg
 • Patrycja Walkiewicz
 • Martyna Grudniewska
 • Kinga Kowalik
 • Oliwia Maciąg
 • Krzysztof Kalista


Nad pracą samorządu czuwa: pani mgr Agnieszka Hud


RZECZNIK PRAW UCZNIA:

- to organ powołany do ochrony uczniów ich wolności i praw zagwarantowanych w dokumentach międzynarodowych i aktach prawnych wydanych przez Sejm oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Do podstawowych obowiązków rzecznika należy:
 • analiza i ocena przestrzegania i poszanowania praw ucznia w szkole,
 • rozpoznanie potrzeb uczniów w zakresie działalności samorządowej,
 • przyjmowanie zgłoszeń dotyczących naruszeń praw ucznia,
 • doradzanie w sprawach związanych z rozwiązywaniem konfliktów dotyczących praw ucznia.

Funkcję Rzecznika Praw Ucznia w roku szkolnym 2016/2017 pełni pani mgr Marzena Biskupska

obraz-1 Więcej zdjęć z działalności Samorządu